HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE)

Phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Điện thoại : +84-24-22 458 161

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE)

Địa chỉ : Tầng 1, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại : +84-24-22 458 161

Thư điện tử : info@ifee.edu.vn

Website: http://ifee.edu.vn